HET GROENE HOFJE

ALS JE DAAR WOONT DAN BOF JE

Bestuursleden van stichting het Groene Hofje

Voorzitter: Karin van Asseldonk

Vice voorzitter: Jelle van Asseldonk

Secretaris: Denise van Wassenberg

Penningmeester: Dylan van Wassenberg​

Leden: Dick Ruijsch, Ron van Wijk

Dagelijks bestuur: Karin van Asseldonk & Ester Ruijsch

Stichting het Groene Hofje is een ouderinitiatief in Wageningen waar mensen wonen met bijvoorbeeld autisme.

Samenwerking met de woningstichting

De gemeente
Wageningen

De stichting heeft als doel

Het faciliteren van een beschermd woonproject voor jongeren/mensen met een indicatie die op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of de Wet Langdurige Zorg (dan wel een vergelijkbare wettelijke regeling) is vastgesteld (WMO of WLZ-indicatie). Is per mei 2021 gerealiseerd in samenwerking met de gemeente Wageningen en de Woningstichting.

Het bieden van een gezamenlijke ruimte, een vangnet voor de kwetsbare jongeren/ volwassenen die in hun eigen huis gaan wonen aangesloten bij het Groene Hofje. Dit wordt gedaan door een samenwerkingsverband te realiseren tussen professionele zorgverleners, ervaringsdeskundigen, jongeren/mensen met een WMO/WLZ indicatie die in het Groene Hofje wonen en familieleden of betrokkenen.

Het bieden van activiteiten voor en met kwetsbare jongeren/mensen binnen de doelgroep.

Jongeren/mensen binnen de doelgroep inspraak geven in hun eigen leven en zo zelfstandig mogelijk, met hulp en toezicht waar nodig, te kunnen laten wonen in de maatschappij (inclusie).

Al hetgeen met het vorenstaande verband houdt in de meest ruime zin.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

De stichting heeft een actueel jaarverslag en jaarrekening. Bekijk hier van voorgaand jaar.

De stichting beoogt het algemeen nut.

De stichting is aangesloten bij de SDOI.

 

De stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting werkt met een huishoudelijk reglement.

Vergoedingen

Het bestuur van Stichting Het Groene Hofje kan een vergoeding ontvangen voor de kosten die redelijkerwijs gemaakt zijn in uitoefening van hun functie.

Download hier ons beleidsplan

Contact opnemen?